Menu
Country / Region - Language
  one world

  從成都到沖繩的航班CNY2208起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從成都到沖繩的航班CNY 2208起

  預訂由成都前往沖繩的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  03/03/2019 - 13/03/2019
  CNY2208
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  06/03/2019 - 13/03/2019
  CNY2208
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  07/03/2019 - 13/03/2019
  CNY2208
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  05/03/2019 - 13/03/2019
  CNY2312
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  09/03/2019 - 13/03/2019
  CNY2762
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  26/09/2019 - 09/10/2019
  CNY3408
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  04/10/2019 - 10/10/2019
  CNY3408
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  27/09/2019 - 09/10/2019
  CNY3808
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  29/09/2019 - 09/10/2019
  CNY3908
  成都 (CTU)
  目的地 沖繩 (OKA)
  往返
  30/09/2019 - 09/10/2019
  CNY3908

  沖繩的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  22 °C星期一18/02/2019
  24 °C星期二19/02/2019
  20 °C星期三20/02/2019
  21 °C星期四21/02/2019
  23 °C星期五22/02/2019
  19 °C星期六23/02/2019
  19 °C星期日24/02/2019