Menu
Country / Region - Language
  one world

  從上海到珀斯的航班CNY3859起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從上海到珀斯的航班CNY 3859起

  預訂由上海前往珀斯的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  17/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  18/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  19/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  20/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  21/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  22/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (SHA)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  23/05/2019 - 30/05/2019
  CNY3859
  上海 (PVG)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  18/06/2019 - 27/06/2019
  CNY4059
  上海 (PVG)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  26/06/2019 - 16/07/2019
  CNY5259
  上海 (PVG)
  目的地 珀斯 (PER)
  往返
  27/06/2019 - 16/07/2019
  CNY5259

  珀斯的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  31 °C星期四21/03/2019
  26 °C星期五22/03/2019
  19 °C星期六23/03/2019
  21 °C星期日24/03/2019
  22 °C星期一25/03/2019
  24 °C星期二26/03/2019
  25 °C星期三27/03/2019