Menu
Country / Region - Language
  one world

  從上海到杜拜的航班CNY3589起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從上海到杜拜的航班CNY 3589起

  預訂由上海前往杜拜的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  29/03/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  30/03/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  31/03/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  01/04/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  02/04/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  03/04/2019 - 10/04/2019
  CNY3589
  上海 (SHA)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  04/04/2019 - 10/04/2019
  CNY3839
  上海 (PVG)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  25/12/2019 - 05/01/2020
  CNY4099
  上海 (PVG)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  26/12/2019 - 06/01/2020
  CNY4099
  上海 (PVG)
  目的地 杜拜 (DXB)
  往返
  27/12/2019 - 06/01/2020
  CNY4099

  杜拜的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  21 °C星期五22/02/2019
  24 °C星期六23/02/2019
  25 °C星期日24/02/2019
  25 °C星期一25/02/2019
  24 °C星期二26/02/2019
  22 °C星期三27/02/2019
  23 °C星期四28/02/2019