Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  從上海到悉尼的航班CNY3328起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  預訂由上海前往悉尼的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  29/04/2020 - 10/05/2020
  CNY3328
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  01/07/2020 - 07/07/2020
  CNY5128
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  18/12/2019 - 25/12/2019
  CNY6828
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  17/12/2019 - 24/12/2019
  CNY7078
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  19/12/2019 - 26/12/2019
  CNY7326
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  20/12/2019 - 27/12/2019
  CNY9026
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  23/12/2019 - 30/12/2019
  CNY39506
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  26/12/2019 - 05/01/2020
  CNY39508
  上海 (SHA)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  23/01/2020 - 30/01/2020
  CNY39508
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  06/02/2020 - 13/02/2020
  CNY4528
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  27/12/2019 - 16/05/2020
  CNY4528
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  15/02/2020 - 22/02/2020
  CNY4828
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  27/12/2019 - 03/02/2020
  CNY6528
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  18/12/2019 - 25/12/2019
  CNY6826
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  19/12/2019 - 26/12/2019
  CNY6828
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  17/12/2019 - 24/12/2019
  CNY7078
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  22/12/2019 - 29/12/2019
  CNY7328
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  24/12/2019 - 31/12/2019
  CNY7926
  上海 (PVG)
  目的地 悉尼 (SYD)
  往返
  30/12/2019 - 06/01/2020
  CNY8528

  特惠票價日曆十二月 2019

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  馬上查看本月最低價

  從上海到悉尼的航班CNY 3328起

  悉尼的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  23 °C星期二10/12/2019
  21 °C星期三11/12/2019
  21 °C星期四12/12/2019
  22 °C星期五13/12/2019
  23 °C星期六14/12/2019
  30 °C星期日15/12/2019
  24 °C星期一16/12/2019