Menu
Country / Region - Language
  one world

  從上海到峴港的航班CNY4064起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從上海到峴港的航班CNY 4064起

  預訂由上海前往峴港的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  02/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4064
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  04/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4064
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  05/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4064
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  07/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4064
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  03/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4168
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  08/03/2019 - 13/03/2019
  CNY4168
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  06/03/2019 - 13/03/2019
  CNY5068
  上海 (SHA)
  目的地 峴港 (DAD)
  往返
  30/03/2019 - 06/04/2019
  CNY6928

  峴港的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  26 °C星期二19/02/2019
  30 °C星期三20/02/2019
  30 °C星期四21/02/2019
  28 °C星期五22/02/2019
  32 °C星期六23/02/2019
  31 °C星期日24/02/2019
  32 °C星期一25/02/2019