Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ไครสต์เชิร์ช (CHC) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก NZD1,433

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ไครสต์เชิร์ช (CHC) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก NZD 1,433

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากไครสต์เชิร์ช ไปยัง ไทเป

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ไครสต์เชิร์ช (CHC)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  11/02/20 - 29/02/20
  NZD1,172
  ไครสต์เชิร์ช (CHC)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  12/01/20 - 31/01/20
  NZD1,371
  ไครสต์เชิร์ช (CHC)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  04/10/19 - 14/10/19
  NZD1,433
  ไครสต์เชิร์ช (CHC)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  26/12/19 - 03/01/20
  NZD1,526
  ไครสต์เชิร์ช (CHC)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  04/01/20 - 16/01/20
  NZD2,375

  สภาพอากาศใน ไทเป

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  25 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  24 °Cวันศุกร์20/09/19
  22 °Cวันเสาร์21/09/19
  26 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  26 °Cวันจันทร์23/09/19
  25 °Cวันอังคาร24/09/19
  27 °Cวันพุธ25/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา