Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก โอะกินะวะ (OKA) ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL) จาก JPY50,050

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก โอะกินะวะ (OKA) ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL) จาก JPY 50,050

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากโอะกินะวะ ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  16/11/19 - 30/11/19
  JPY50,050
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  14/11/19 - 06/12/19
  JPY51,040
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  09/01/20 - 18/01/20
  JPY57,700
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  02/11/19 - 08/11/19
  JPY138,930
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  03/11/19 - 15/11/19
  JPY138,930
  โอะกินะวะ (OKA)
  ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
  เดินทางไปกลับ
  09/11/19 - 15/11/19
  JPY140,590

  สภาพอากาศใน กัวลาลัมเปอร์

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  33 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  35 °Cวันศุกร์20/09/19
  34 °Cวันเสาร์21/09/19
  34 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  35 °Cวันจันทร์23/09/19
  37 °Cวันอังคาร24/09/19
  33 °Cวันพุธ25/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา