Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก โอซากา (OSA) ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN) จาก JPY98,220

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก โอซากา (OSA) ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN) จาก JPY 98,220

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากโอซากา ไปยัง บาร์เซลโลนา

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  27/02/20 - 18/03/20
  JPY98,220
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  02/06/20 - 10/06/20
  JPY204,190
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  01/06/20 - 10/06/20
  JPY206,620
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  17/04/20 - 24/04/20
  JPY331,140
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  13/10/19 - 20/10/19
  JPY473,210
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  20/05/20 - 30/05/20
  JPY503,880
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  02/11/19 - 07/11/19
  JPY511,880
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  29/12/19 - 03/01/20
  JPY1,414,860
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  14/10/19 - 20/10/19
  JPY1,417,720
  โอซากา (KIX)
  ไปยัง บาร์เซลโลนา (BCN)
  เดินทางไปกลับ
  15/01/20 - 20/01/20
  JPY1,417,760

  สภาพอากาศใน บาร์เซลโลนา

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  19 °Cวันเสาร์21/09/19
  29 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  24 °Cวันจันทร์23/09/19
  29 °Cวันอังคาร24/09/19
  23 °Cวันพุธ25/09/19
  23 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  27 °Cวันศุกร์27/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา