Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก โตเกียว (TYO) ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) จาก JPY137,750

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก โตเกียว (TYO) ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) จาก JPY 137,750

  ดีลเที่ยวบินของ โตเกียว (TYO) ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันอาทิตย์ 6

  เดินทางกลับในวันที่: 10/10/19
  จากJPY733,270

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันศุกร์ 15

  เดินทางกลับในวันที่: 21/11/19
  จากJPY137,750

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันพุธ

  เดินทางกลับในวันที่: 25/12/19
  จากJPY713,210

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากโตเกียว ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  โตเกียว (NRT)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  21/12/19 - 05/01/20
  JPY137,690
  โตเกียว (NRT)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  28/09/19 - 06/10/19
  JPY137,750
  โตเกียว (TYO)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  15/11/19 - 21/11/19
  JPY137,750
  โตเกียว (NRT)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  08/08/20 - 16/08/20
  JPY137,750
  โตเกียว (HND)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  01/11/19 - 21/11/19
  JPY140,810
  โตเกียว (HND)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  03/11/19 - 27/11/19
  JPY140,810
  โตเกียว (HND)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  06/12/19 - 29/12/19
  JPY143,770
  โตเกียว (HND)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  13/11/19 - 21/11/19
  JPY143,810
  โตเกียว (TYO)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  28/09/19 - 08/10/19
  JPY148,210
  โตเกียว (NRT)
  ไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก (JNB)
  เดินทางไปกลับ
  10/02/20 - 17/02/20
  JPY148,250

  สภาพอากาศใน โจฮันเนสเบิร์ก

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  20 °Cวันพุธ18/09/19
  29 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  27 °Cวันศุกร์20/09/19
  27 °Cวันเสาร์21/09/19
  28 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  24 °Cวันจันทร์23/09/19
  24 °Cวันอังคาร24/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา