Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก IDR4,432,700

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  Unlimited changes without charge

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากเดนปาซาร์ บาหลี ไปยัง ไทเป

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  เริ่มต้น
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  17/11/20 - 23/11/20
  IDR4,432,700
  จองเที่ยวบินจาก เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก IDR 4,432,700

  สภาพอากาศใน ไทเป

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  18 °Cวันพุธ01/04/20
  21 °Cวันพฤหัสบดี02/04/20
  24 °Cวันศุกร์03/04/20
  18 °Cวันเสาร์04/04/20
  20 °Cวันอาทิตย์05/04/20
  20 °Cวันจันทร์06/04/20
  20 °Cวันอังคาร07/04/20
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา