Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก IDR6,761,600

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก IDR 6,761,600

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากเดนปาซาร์ บาหลี ไปยัง โตเกียว

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  10/10/19 - 15/10/19
  IDR6,197,600
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  08/11/19 - 15/11/19
  IDR6,545,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  19/12/19 - 02/01/20
  IDR6,761,600
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  30/12/19 - 05/01/20
  IDR6,761,600
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  29/10/19 - 05/11/19
  IDR7,001,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  16/12/19 - 03/01/20
  IDR7,109,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  20/04/20 - 27/04/20
  IDR7,565,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  31/10/19 - 09/11/19
  IDR9,036,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  21/12/19 - 03/01/20
  IDR14,113,700
  เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)
  ไปยัง โตเกียว (HND)
  เดินทางไปกลับ
  20/12/19 - 31/12/19
  IDR14,159,400

  สภาพอากาศใน โตเกียว

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  31 °Cวันจันทร์23/09/19
  29 °Cวันอังคาร24/09/19
  27 °Cวันพุธ25/09/19
  26 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  29 °Cวันศุกร์27/09/19
  29 °Cวันเสาร์28/09/19
  28 °Cวันอาทิตย์29/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา