Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก USD393

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก USD 393

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากลาปู-ลาปู ซิตี้ ไปยัง โตเกียว

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  01/10/19 - 05/10/19
  USD393
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (HND)
  เดินทางไปกลับ
  16/10/19 - 23/10/19
  USD413
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  31/10/19 - 03/11/19
  USD423
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  19/12/19 - 23/12/19
  USD438
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  25/12/19 - 06/01/20
  USD466
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (HND)
  เดินทางไปกลับ
  09/01/20 - 14/01/20
  USD478
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  06/04/20 - 12/04/20
  USD481
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  26/12/19 - 02/01/20
  USD508
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  27/12/19 - 03/01/20
  USD508
  ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  27/12/19 - 03/01/20
  USD508

  สภาพอากาศใน โตเกียว

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  22 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  31 °Cวันจันทร์23/09/19
  30 °Cวันอังคาร24/09/19
  25 °Cวันพุธ25/09/19
  28 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  29 °Cวันศุกร์27/09/19
  28 °Cวันเสาร์28/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา