Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ดูไบ (DXB) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ดูไบ (DXB) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)

  ดีลเที่ยวบินของ ดูไบ (DXB) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  กันยายน

  Skip to main content

  วันศุกร์ 20

  เดินทางกลับในวันที่: 05/10/19
  จากAED1,975

  วันศุกร์ 27

  เดินทางกลับในวันที่: 07/10/19
  จากAED2,795

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันอาทิตย์ 20

  เดินทางกลับในวันที่: 16/11/19
  จากAED1,795

  วันเสาร์ 26

  เดินทางกลับในวันที่: 18/11/19
  จากAED1,795

  วันพฤหัสบดี 31

  เดินทางกลับในวันที่: 05/11/19
  จากAED1,975

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันเสาร์ 9

  เดินทางกลับในวันที่: 18/11/19
  จากAED1,795

  วันพฤหัสบดี 14

  เดินทางกลับในวันที่: 29/11/19
  จากAED1,795

  วันพุธ 20

  เดินทางกลับในวันที่: 28/11/19
  จากAED1,795

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากดูไบ ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  20/10/19 - 16/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  26/10/19 - 18/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  07/11/19 - 21/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  09/11/19 - 18/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  14/11/19 - 29/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  20/11/19 - 28/11/19
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  07/02/20 - 23/02/20
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  01/03/20 - 28/03/20
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  22/03/20 - 07/04/20
  AED1,795
  ดูไบ (DXB)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  08/05/20 - 30/05/20
  AED1,795

  สภาพอากาศใน เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  27 °Cวันอาทิตย์15/09/19
  25 °Cวันจันทร์16/09/19
  26 °Cวันอังคาร17/09/19
  24 °Cวันพุธ18/09/19
  26 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  28 °Cวันศุกร์20/09/19
  27 °Cวันเสาร์21/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา