Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก USD692

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ไทเป (TPE) จาก USD 692

  ดีลเที่ยวบินของ ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ไทเป (TPE)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันอังคาร 8

  เดินทางกลับในวันที่: 31/10/19
  จากUSD692

  วันเสาร์ 19

  เดินทางกลับในวันที่: 07/11/19
  จากUSD742

  วันพฤหัสบดี 31

  เดินทางกลับในวันที่: 21/11/19
  จากUSD692

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันศุกร์ 1

  เดินทางกลับในวันที่: 06/11/19
  จากUSD742

  วันพฤหัสบดี 21

  เดินทางกลับในวันที่: 03/12/19
  จากUSD789

  วันพฤหัสบดี 28

  เดินทางกลับในวันที่: 09/12/19
  จากUSD789

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันพฤหัสบดี

  เดินทางกลับในวันที่: 05/01/20
  จากUSD1,723

  วันอังคาร

  เดินทางกลับในวันที่: 05/01/20
  จากUSD1,828

  วันพุธ

  เดินทางกลับในวันที่: 11/01/20
  จากUSD1,459

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากซานฟรานซิสโก ไปยัง ไทเป

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  08/10/19 - 31/10/19
  USD692
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  31/10/19 - 21/11/19
  USD692
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  29/09/19 - 06/10/19
  USD742
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  19/10/19 - 07/11/19
  USD742
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  01/11/19 - 06/11/19
  USD742
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  21/11/19 - 03/12/19
  USD789
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  28/11/19 - 09/12/19
  USD789
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  02/11/19 - 16/11/19
  USD792
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  07/01/20 - 16/01/20
  USD842
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ไทเป (TPE)
  เดินทางไปกลับ
  23/11/19 - 30/11/19
  USD889

  สภาพอากาศใน ไทเป

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  22 °Cวันเสาร์21/09/19
  28 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  25 °Cวันจันทร์23/09/19
  25 °Cวันอังคาร24/09/19
  26 °Cวันพุธ25/09/19
  30 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  28 °Cวันศุกร์27/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา