Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN) จาก USD718

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN) จาก USD 718

  ดีลเที่ยวบินของ ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันเสาร์ 5

  เดินทางกลับในวันที่: 12/10/19
  จากUSD818

  วันศุกร์ 18

  เดินทางกลับในวันที่: 27/10/19
  จากUSD1,414

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันพุธ 13

  เดินทางกลับในวันที่: 27/11/19
  จากUSD1,349

  วันอังคาร 19

  เดินทางกลับในวันที่: 02/12/19
  จากUSD718

  วันเสาร์ 23

  เดินทางกลับในวันที่: 08/12/19
  จากUSD768

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันศุกร์

  เดินทางกลับในวันที่: 29/12/19
  จากUSD1,038

  วันอังคาร

  เดินทางกลับในวันที่: 31/12/19
  จากUSD1,809

  วันพุธ

  เดินทางกลับในวันที่: 07/01/20
  จากUSD1,640

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากซานฟรานซิสโก ไปยัง โฮจิมินห์

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  19/11/19 - 02/12/19
  USD718
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  13/01/20 - 23/01/20
  USD719
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  20/02/20 - 05/03/20
  USD719
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  02/03/20 - 11/03/20
  USD719
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  23/11/19 - 08/12/19
  USD768
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  12/03/20 - 29/03/20
  USD769
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  06/01/20 - 21/01/20
  USD781
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  09/01/20 - 30/01/20
  USD781
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  05/02/20 - 03/03/20
  USD781
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง โฮจิมินห์ (SGN)
  เดินทางไปกลับ
  05/10/19 - 12/10/19
  USD818

  สภาพอากาศใน โฮจิมินห์

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  30 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  29 °Cวันจันทร์23/09/19
  30 °Cวันอังคาร24/09/19
  29 °Cวันพุธ25/09/19
  30 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  30 °Cวันศุกร์27/09/19
  29 °Cวันเสาร์28/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา