Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK) จาก USD689

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK) จาก USD 689

  ดีลเที่ยวบินของ ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันอาทิตย์ 6

  เดินทางกลับในวันที่: 12/10/19
  จากUSD839

  วันพุธ 23

  เดินทางกลับในวันที่: 14/11/19
  จากUSD3,909

  วันอาทิตย์ 27

  เดินทางกลับในวันที่: 09/11/19
  จากUSD789

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันอังคาร 5

  เดินทางกลับในวันที่: 21/11/19
  จากUSD689

  วันอังคาร 26

  เดินทางกลับในวันที่: 03/12/19
  จากUSD689

  วันพุธ 27

  เดินทางกลับในวันที่: 14/12/19
  จากUSD739

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันอาทิตย์

  เดินทางกลับในวันที่: 21/12/19
  จากUSD1,010

  วันอังคาร

  เดินทางกลับในวันที่: 17/12/19
  จากUSD815

  วันพุธ

  เดินทางกลับในวันที่: 29/12/19
  จากUSD940

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากซานฟรานซิสโก ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  05/11/19 - 21/11/19
  USD689
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  26/11/19 - 03/12/19
  USD689
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  27/02/20 - 14/03/20
  USD727
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  06/04/20 - 25/04/20
  USD727
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  23/09/19 - 12/10/19
  USD739
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  27/11/19 - 14/12/19
  USD739
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  19/02/20 - 29/02/20
  USD742
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  20/03/20 - 27/03/20
  USD777
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  12/04/20 - 09/05/20
  USD777
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)
  เดินทางไปกลับ
  27/10/19 - 09/11/19
  USD789

  สภาพอากาศใน เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  28 °Cวันจันทร์16/09/19
  28 °Cวันอังคาร17/09/19
  24 °Cวันพุธ18/09/19
  27 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  24 °Cวันศุกร์20/09/19
  25 °Cวันเสาร์21/09/19
  26 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา