Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN) จาก USD724

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN) จาก USD 724

  ดีลเที่ยวบินของ ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันพุธ 2

  เดินทางกลับในวันที่: 08/10/19
  จากUSD724

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันอังคาร 5

  เดินทางกลับในวันที่: 20/11/19
  จากUSD724

  วันเสาร์ 16

  เดินทางกลับในวันที่: 23/11/19
  จากUSD824

  วันศุกร์ 22

  เดินทางกลับในวันที่: 04/12/19
  จากUSD836

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันจันทร์

  เดินทางกลับในวันที่: 02/01/20
  จากUSD2,049

  วันพฤหัสบดี

  เดินทางกลับในวันที่: 14/01/20
  จากUSD1,839

  วันอังคาร

  เดินทางกลับในวันที่: 14/01/20
  จากUSD1,630

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากซานฟรานซิสโก ไปยัง ย่างกุ้ง

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  02/10/19 - 08/10/19
  USD724
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  05/11/19 - 20/11/19
  USD724
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  16/11/19 - 23/11/19
  USD824
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  22/11/19 - 04/12/19
  USD836
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  01/01/20 - 08/01/20
  USD932
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  07/01/20 - 30/01/20
  USD993
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  18/11/19 - 25/11/19
  USD1,355
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  31/12/19 - 14/01/20
  USD1,630
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  26/12/19 - 14/01/20
  USD1,839
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)
  เดินทางไปกลับ
  16/12/19 - 02/01/20
  USD2,049

  สภาพอากาศใน ย่างกุ้ง

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  29 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  31 °Cวันจันทร์23/09/19
  31 °Cวันอังคาร24/09/19
  32 °Cวันพุธ25/09/19
  30 °Cวันพฤหัสบดี26/09/19
  27 °Cวันศุกร์27/09/19
  31 °Cวันเสาร์28/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา