Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง มะนิลา (MNL) จาก USD688

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง มะนิลา (MNL) จาก USD 688

  ดีลเที่ยวบินของ ซานฟรานซิสโก (SFO) ไปยัง มะนิลา (MNL)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  ตุลาคม

  Skip to main content

  วันอังคาร 22

  เดินทางกลับในวันที่: 05/11/19
  จากUSD700

  วันพฤหัสบดี 24

  เดินทางกลับในวันที่: 10/11/19
  จากUSD700

  วันจันทร์ 28

  เดินทางกลับในวันที่: 17/11/19
  จากUSD700

  พฤศจิกายน

  Skip to main content

  วันอังคาร 5

  เดินทางกลับในวันที่: 21/11/19
  จากUSD700

  วันพุธ 20

  เดินทางกลับในวันที่: 28/11/19
  จากUSD950

  วันศุกร์ 22

  เดินทางกลับในวันที่: 02/12/19
  จากUSD800

  ธันวาคม

  Skip to main content

  วันอาทิตย์

  เดินทางกลับในวันที่: 18/12/19
  จากUSD751

  วันศุกร์

  เดินทางกลับในวันที่: 27/12/19
  จากUSD801

  วันพฤหัสบดี

  เดินทางกลับในวันที่: 09/01/20
  จากUSD1,509

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากซานฟรานซิสโก ไปยัง มะนิลา

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  16/01/20 - 09/02/20
  USD688
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  21/01/20 - 16/02/20
  USD688
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  22/01/20 - 05/02/20
  USD688
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  13/02/20 - 25/02/20
  USD688
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  14/04/20 - 19/04/20
  USD688
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  23/09/19 - 01/10/19
  USD700
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  24/09/19 - 14/10/19
  USD700
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  22/10/19 - 05/11/19
  USD700
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  24/10/19 - 10/11/19
  USD700
  ซานฟรานซิสโก (SFO)
  ไปยัง มะนิลา (MNL)
  เดินทางไปกลับ
  28/10/19 - 17/11/19
  USD700

  สภาพอากาศใน มะนิลา

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  27 °Cวันจันทร์16/09/19
  26 °Cวันอังคาร17/09/19
  25 °Cวันพุธ18/09/19
  27 °Cวันพฤหัสบดี19/09/19
  25 °Cวันศุกร์20/09/19
  25 °Cวันเสาร์21/09/19
  26 °Cวันอาทิตย์22/09/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา