Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก จาการ์ตา (JKT) ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA) จาก IDR11,179,700

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  จองเที่ยวบินจาก จาการ์ตา (JKT) ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA) จาก IDR 11,179,700

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากจาการ์ตา ไปยัง ซีแอตเทิล

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  08/11/19 - 15/11/19
  IDR11,179,700
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  12/12/19 - 01/01/20
  IDR14,979,700
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  01/09/19 - 08/09/19
  IDR18,786,800
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  06/06/20 - 26/06/20
  IDR31,570,700
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  26/12/19 - 03/01/20
  IDR37,298,700
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  26/01/20 - 22/02/20
  IDR41,325,300
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  24/12/19 - 02/01/20
  IDR86,318,400
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  15/05/20 - 30/05/20
  IDR86,567,200
  จาการ์ตา (CGK)
  ไปยัง ซีแอตเทิล (SEA)
  เดินทางไปกลับ
  18/10/19 - 25/10/19
  IDR216,459,392

  สภาพอากาศใน ซีแอตเทิล

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  15 °Cวันศุกร์23/08/19
  27 °Cวันเสาร์24/08/19
  21 °Cวันอาทิตย์25/08/19
  23 °Cวันจันทร์26/08/19
  26 °Cวันอังคาร27/08/19
  27 °Cวันพุธ28/08/19
  29 °Cวันพฤหัสบดี29/08/19
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา