Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  จองเที่ยวบินจาก กวางโจว (CAN) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก CNY3,115

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  ดีลเที่ยวบินของ กวางโจว (CAN) ไปยัง โตเกียว (TYO)

  ราคาตั๋วเครื่องบินดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  กุมภาพันธ์

  Skip to main content

  วันเสาร์ 1

  เดินทางกลับในวันที่: 07/02/20
  จากCNY3,634

  มีนาคม

  Skip to main content

  วันเสาร์ 28

  เดินทางกลับในวันที่: 04/04/20
  จากCNY5,385

  เมษายน

  Skip to main content

  วันพฤหัสบดี 30

  เดินทางกลับในวันที่: 05/05/20
  จากCNY3,115

  CX HKIA Gift Voucher banner

  วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของท่านจากกวางโจว ไปยัง โตเกียว

  ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (โปรดทราบว่าราคาตั๋วบางเที่ยวบินจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้เดินทางหลายคน)

  จาก
  ไปยัง
  คำอธิบาย
  ตารางเที่ยวบิน
  ราคา
  กวางโจว (CAN)
  ไปยัง โตเกียว (NRT)
  เดินทางไปกลับ
  30/04/20 - 01/05/20
  CNY3,115
  กวางโจว (CAN)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  13/05/20 - 17/05/20
  CNY3,115
  กวางโจว (CAN)
  ไปยัง โตเกียว (TYO)
  เดินทางไปกลับ
  30/04/20 - 05/05/20
  CNY3,115
  กวางโจว (CAN)
  ไปยัง โตเกียว (HND)
  เดินทางไปกลับ
  26/03/20 - 02/04/20
  CNY3,528
  จองเที่ยวบินจาก กวางโจว (CAN) ไปยัง โตเกียว (TYO) จาก CNY 3,115

  สภาพอากาศใน โตเกียว

  สร้างขึ้นโดย: OpenWeatherMap.org
  8 °Cวันอาทิตย์19/01/20
  12 °Cวันจันทร์20/01/20
  9 °Cวันอังคาร21/01/20
  7 °Cวันพุธ22/01/20
  12 °Cวันพฤหัสบดี23/01/20
  11 °Cวันศุกร์24/01/20
  7 °Cวันเสาร์25/01/20
  ราคาค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ค่าโดยสาร, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา