Menu
Country / Region - Language
  one world

  从澳大利亚到美国的航班由AUD1388起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  澳大利亚至美国航班的热门航班优惠票价

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  从 珀斯

  出发日期 15/05/2019,
  回程日期 31/05/2019
  AUD1788

  从 悉尼

  出发日期 27/03/2019,
  回程日期 23/04/2019
  AUD1884

  从 阿德莱德

  出发日期 06/03/2019,
  回程日期 20/03/2019
  AUD2079

  从 墨尔本

  出发日期 26/03/2019,
  回程日期 29/03/2019
  AUD1419

  从 悉尼

  出发日期 13/05/2019,
  回程日期 30/05/2019
  AUD1435

  从 珀斯

  出发日期 01/05/2019,
  回程日期 15/05/2019
  AUD1473

  从 悉尼

  出发日期 13/04/2019,
  回程日期 27/04/2019
  AUD2195

  从 阿德莱德

  出发日期 23/04/2019,
  回程日期 26/04/2019
  AUD1952

  从 珀斯

  出发日期 27/02/2019,
  回程日期 11/03/2019
  AUD1577

  从 悉尼

  出发日期 11/05/2019,
  回程日期 19/05/2019
  AUD1995

  从 墨尔本

  出发日期 03/04/2019,
  回程日期 24/04/2019
  AUD1955

  从 珀斯

  出发日期 12/04/2019,
  回程日期 28/04/2019
  AUD2241

  从 珀斯

  出发日期 27/02/2019,
  回程日期 07/03/2019
  AUD1924

  从 悉尼

  出发日期 04/04/2019,
  回程日期 28/04/2019
  AUD1585

  从 墨尔本

  出发日期 26/03/2019,
  回程日期 18/04/2019
  AUD1766

  从 悉尼

  出发日期 19/03/2019,
  回程日期 26/03/2019
  AUD1824
  从澳大利亚到美国的航班由AUD 1388起

  预订由澳大利亚前往美国的行程

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  飞往
  说明
  行程
  票价
  墨尔本 (MEL)
  飞往 旧金山 (SFO)
  往返行程
  04/06/2019 - 20/06/2019
  AUD1388
  墨尔本 (MEL)
  飞往 洛杉矶 (LAX)
  往返行程
  10/06/2019 - 24/06/2019
  AUD1419
  悉尼 (SYD)
  飞往 洛杉矶 (LAX)
  往返行程
  13/05/2019 - 30/05/2019
  AUD1435
  布里斯班 (BNE)
  飞往 洛杉矶 (LAX)
  往返行程
  05/11/2019 - 09/11/2019
  AUD1441
  珀斯 (PER)
  飞往 洛杉矶 (LAX)
  往返行程
  01/05/2019 - 15/05/2019
  AUD1473
  布里斯班 (BNE)
  飞往 旧金山 (SFO)
  往返行程
  19/03/2019 - 26/03/2019
  AUD1497
  珀斯 (PER)
  飞往 旧金山 (SFO)
  往返行程
  27/02/2019 - 11/03/2019
  AUD1577
  悉尼 (SYD)
  飞往 西雅图 (SEA)
  往返行程
  04/04/2019 - 28/04/2019
  AUD1585
  墨尔本 (MEL)
  飞往 西雅图 (SEA)
  往返行程
  14/08/2019 - 21/08/2019
  AUD1685
  悉尼 (SYD)
  飞往 旧金山 (SFO)
  往返行程
  31/08/2019 - 27/09/2019
  AUD1698
  所显示的全部票价均包含税费和承运人征收的附加费。 所有票价,政府税费和附加费均会随时改变。