Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  从孟加拉国到中国内地的航班由BDT56353起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  孟加拉国至中国内地航班的热门航班优惠票价

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  从 达卡

  出发日期 11/06/2019,
  回程日期 14/06/2019
  BDT56353

  从 达卡

  出发日期 11/06/2019,
  回程日期 14/06/2019
  BDT56353

  从 达卡

  出发日期 15/06/2019,
  回程日期 19/06/2019
  BDT56353

  从 达卡

  出发日期 01/06/2019,
  回程日期 08/06/2019
  BDT56353

  从 达卡

  出发日期 13/06/2019,
  回程日期 17/06/2019
  BDT75181

  从 达卡

  出发日期 01/06/2019,
  回程日期 08/06/2019
  BDT75175
  从孟加拉国到中国内地的航班由BDT 56353起

  预订由孟加拉国前往中国内地的行程

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  飞往
  说明
  行程
  票价
  达卡 (DAC)
  飞往 杭州 (HGH)
  往返行程
  01/06/2019 - 08/06/2019
  BDT56353
  达卡 (DAC)
  飞往 上海 (SHA)
  往返行程
  11/06/2019 - 14/06/2019
  BDT56353
  达卡 (DAC)
  飞往 上海 (PVG)
  往返行程
  11/06/2019 - 14/06/2019
  BDT56353
  达卡 (DAC)
  飞往 北京 (PEK)
  往返行程
  15/06/2019 - 19/06/2019
  BDT56353
  达卡 (DAC)
  飞往 成都 (CTU)
  往返行程
  09/06/2019 - 15/06/2019
  BDT56359
  达卡 (DAC)
  飞往 宁波 (NGB)
  往返行程
  01/06/2019 - 08/06/2019
  BDT75175
  达卡 (DAC)
  飞往 温州 (WNZ)
  往返行程
  13/06/2019 - 17/06/2019
  BDT75181
  所显示的全部票价均包含税费和承运人征收的附加费。 所有票价,政府税费和附加费均会随时改变。