Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Terminal change at Hyderabad - Rajiv Gandhi International Airport

Cập nhật lần cuối: 23 Oct 2018 2:30 HKT (GMT+8)

Effective from Tuesday, 23 October 2018, Cathay Pacific flight operations at Hyderabad - Rajiv Gandhi International Airport will be moved to the New Interim International Departure Terminal.

All passengers are advised to proceed to the New Interim International Departure Terminal, counters P20-P25 for all departure formalities. Check-in counters will open 4 hours prior to the scheduled flight departure time and will close 60 minutes before departure. Passengers are reminded to check in as early as possible to allow sufficient time to arrive at the boarding gate.