Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Change to check-in counter closing time at Paris Charles De Gaulle Airport (CDG)

Cập nhật lần cuối: 01 Nov 2019 0:00 HKT (GMT+8)

Effective from Friday, 15 November 2019, check-in for all Cathay Pacific flights at Paris Charles De Gaulle Airport (CDG) will close 60 minutes prior to departure.

For a smooth travel experience, check in and choose your preferred seat via mobile app or online via cathaypacific.com from 48 hours to 90 minutes prior to your departure.