Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Check-in counters at Rome Airport (FCO)

Cập nhật lần cuối: 08 Nov 2019 0:00 HKT (GMT+8)

Due to renovation work being carried out at Terminal 3, the location of our check-in counters will change daily between 15 November 2019 and 15 January 2020. We therefore request that all passengers refer to the airport displays at Terminal 3, to locate the assigned check-in counters for their flight.