Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Changes to location of Cathay Dragon check-in counter at Hong Kong International Airport (HKIA)

Cập nhật lần cuối: 20 Aug 2019 0:00 HKT (GMT+8)

Effective from Sunday, 1 September 2019, check-in for all Cathay Dragon flights will be moved from area H and co-located with Cathay Pacific flights at areas B, C and D of the check-in hall. The check-in hall remains at Terminal 1, Level 7.

Check-in counters close 40 minutes prior to scheduled flight departure time.