Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Change to check-in counter closing time at Newark Liberty International Airport (EWR)

Cập nhật lần cuối: 19 Jun 2018 11:45 HKT (GMT+8)

Effective from Thursday, 5 July 2018, check-in counters for Cathay Pacific flights at Newark Liberty International Airport (EWR) will be closed 60 minutes prior to departure.

For a smooth journey, please complete online check-in and select your preferred seat via our mobile app or website 48 hours to 90 minutes prior to your flight departure time.