Jump to main content

Nếu bạn yêu cầu thêm ghế vì những lý do sau, hãy liên hệ với Phòng vé địa phương và đặt ghế trước. Xem liên kết bên dưới để biết chi tiết và thông báo thêm cần thiết.

 • Để có sự thoải mái cá nhân hoặc vì lý do y tế
 • Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên
  Ghế an toàn trên ô tô - Bạn cần mua thêm một ghế riêng cho em bé/trẻ nhỏ sử dụng ghế an toàn trên ô tô. Ghế an toàn trên ô tô phải do cha mẹ/người đồng hành cung cấp.

  Ghế Giữ Trẻ  -
  Phải mua ghế riêng cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ sử dụng Ghế Giữ Trẻ. Cathay Pacific sẽ tính giá vé áp dụng cho trẻ em, nhưng không tính thêm phí thuê Ghế Giữ Trẻ.

 

Ghế an toàn trên ô tô
Ghế Giữ Trẻ

   Sử dụng CARES trên chuyến bay - Phải mua ghế riêng cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ sử dụng dây an toàn
CARES  . Dây an toàn CARES phải được cha mẹ/người đi cùng cung cấp.

CARES trên chuyến bay
CARES trên chuyến bay
 • Đối với nhạc cụ âm nhạc
  Có thể mua thêm ghế cho nhạc cụ âm nhạc nếu nhạc cụ đó có kích thước và trọng lượng nằm trong giới hạn.