Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thiết bị ngủ dành cho trẻ em

Thông tin về việc chấp thuận sử dụng các loại thiết bị ngủ dành cho trẻ em trên chuyến bay của chúng tôi.

Việc sử dụng các thiết bị ngủ dành cho trẻ em trên máy bay phải được sự chấp thuận của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon. Chúng tôi chấp nhận các thiết bị không làm ảnh hưởng đến chức năng của ghế ngồi hoặc gây ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách khác, ví dụ như JETKIDS Bedbox. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận một số loại thiết bị, ví dụ như võng Fly LegsUp và Flyebaby.