Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Dây an toàn trên máy bay

Các lựa chọn an toàn tiêu chuẩn của chúng tôi có sẵn trên tất cả các chuyến bay và phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 2 đến 3 tuổi.

Dây an toàn trên máy bay

Các lựa chọn an toàn tiêu chuẩn của chúng tôi có sẵn trên tất cả các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon và phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 2 đến 3 tuổi.

Dây an toàn trên máy bay thông thường đảm bảo mức độ an ninh thoải mái cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi thắt vào. Tuy nhiên, quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ có thể sẽ muốn cung cấp thêm mức độ bảo vệ bằng cách mang theo ghế an toàn trong xe hơi cá nhân hoặc yêu cầu thiết bị giữ trẻ khi đặt vé.

Thông tin khác

Hãy liên hệ với Phòng vé địa phương của chúng tôi hoặc đại lý du lịch ưa thích của quý khách và cho chúng tôi biết bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào có thể có đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ đi cùng quý khách.

Xem thông tin liên hệ của Phòng vé