Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Quý khách có muốn thử Betsy mới không?

Được phục vụ trên các tuyến bay đường dài, quý khách có thể nếm thử phiên bản bia Betsy mới hoàn toàn ở tất cả các khoang máy bay, dưới dạng chai ở hạng Thương gia và hạng Nhất, và dạng lon ở hạng Phổ thông và hạng Phổ thông đặc biệt. Dưới mặt đất, quý khách có thể thưởng thức Betsy tại bất kỳ phòng chờ nào tại Hồng Kông của chúng tôi.

Hãy thử Betsy
Có trên các tuyến bay

Quý khách có muốn thử Betsy mới không?

Quý khách có thể nếm thử bia Betsy mới hoàn toàn trên các tuyến bay đường dài sau đây:

Adelaide, Auckland, Amsterdam, Barcelona, Boston, Brisbane, Brussels, Cairns, Chicago, Dubai, Dublin, Frankfurt, Johannesburg, London (Gatwick), London (Heathrow), Los Angeles, Madrid, Male, Manchester, Melbourne, Milan, New York (JFK), New York (Newark), Paris, Rome, San Francisco, Seattle, Sydney, Tel Aviv, Toronto, Vancouver, Washington DC, Zurich.

Phải đủ 18 tuổi để thưởng thức. Xin hãy uống có trách nhiệm.

Hãy thử Betsy
Có trên các tuyến bay