Cập nhật và kết nối

Phòng chờ The Cabin có khu vực làm việc yên tĩnh, hoàn hảo để làm việc hiệu quả, được trang bị với các máy trạm iMac có các công cụ và trang thiết bị hữu ích và truy cập web tốc độ cao.