Các bữa ăn và đồ ăn nhanh

Quý khách sẽ được phục vụ các món ăn Âu Á tại quầy tự chọn, gồm các món chính, các món điểm tâm và đồ ăn nhanh.