Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Các phòng chờ ở Hồng Kông

Cathay Pacific bắt đầu tại trung tâm đi lại của Hồng Kông và là nơi có những phòng chờ thuộc loại đẹp nhất và độc quyền của chúng tôi. Đọc tiếp để khám phá những nét độc đáo riêng mà quý khách có thể trải nghiệm khi đến với chúng tôi.

Những nét độc đáo riêng của phòng chờ

Hãy chọn những trải nghiệm đặc trưng mà quý khách có thể tận hưởng tại các phòng chờ ở Hồng Kông của chúng tôi.