Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay Quốc tế Phuket

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

New International Terminal Area G.

Opening hours
2 hours and 30 minutes to 40 minutes prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

Phòng chờ Phòng chờ Royal Orchid
Thông tin hải quan

All passengers are entitled to the following duty-free quota:

Tobacco Products:
200 Cigarettes or 250 Grams of Tobacco or 50 Cigars

Alcoholic Beverages:
1 litre of wine or spirits

Others:
1 still camera with 5 rolls of film
1 movie camera with 3 rolls of 8 or 16 mm film