Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

International Departure Hall check-in island A (Terminal 2)

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

Phòng chờ Phòng chờ Hạng Nhất
Thông tin hải quan

Passengers aged 18 or above are entitled to the following duty-free quota:

Tobacco Products:
Mainland China / Hong Kong / Macao residents: 200 sticks or equivalent of tobacco products
Overseas Chinese / Foreigners: 400 sticks or equivalent of tobacco products

Alcoholic Beverages:
1 bottle of alcoholic beverage. Alcoholic beverages are not allowed to be carried on board as carry-on baggage except purchased at duty free shops in airport’s restricted area.