Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Khám phá menu của trang

Sân bay Quốc tế Logan

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Terminal E, Departure Level

  • Counters 51-59

Opening hours:
4 hours prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time).

Quá cảnh

International to Domestic and Domestic to International:

Baggage can be tagged up to final destination. Arriving international passengers must clear customs, immigration and quarantine.

Phòng chờ Phòng chờ Tầng mái của British Airways
Thông tin hải quan

Tobacco Products: 200 cigarettes 

Alcoholic Beverages: 1 litre of wine or spirits 

Others: Goods up to the value of USD100 for nonresidents (USD800 for residents).