Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay Quốc tế Côn Minh Thương Châu

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Tòa nhà Nhà ga, đảo K

(Quầy làm thủ tục chuyến bay đóng cửa đúng 60 phút trước giờ khởi hành.)

Phòng chờ Phòng chờ Hạng Thương Gia và Hạng Nhất V1/V2