Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay quốc tế Kualanamu

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

2nd Floor, Departure Level, Island B

Opening hours
3 hours prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

Phòng chờ Phòng chờ Saphire Mandai International Lounge
Thông tin hải quan

Tobacco Products: 200 cigarettes or 50 Cigars or 100g Tobacco

Alcoholic Beverages: 1 liter of liquor

Others: Personal belongings purchased abroad, valued not exceeding US$250 per person or US$1000 per family.