Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Sân bay Düsseldorf

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

TBC

Phòng chờ Phòng chờ Hạng Thương Gia Luthansa
Thông tin hải quan

From non-EU Member States (incl. Canary Islands, Channel Islands and other similar territories):

Tobacco products: 200 cigarettes or 100 cigarillos (maximum 3 grams each) or 50 cigars or 250 grams of smoking tobacco or a proportional mix of these products;

Alcoholic beverages: 1 litre of spirits over 22% volume, or non-denatured ethyl alcohol with more than 80% volume; or 2 litres of spirits or aperitifs made of wine or similar beverages less than 22% volume, or sparkling wines or liqueur wines; or a proportional mix of these products; and in addition 4 litres still wine; and 16 litres of beer;

Others: up to a total value of EUR 430.- (per adult) or EUR 175.- (per passenger aged under 15 years). Food, fruits, medications and flowers for personal use;

For further information, click on the website of Dusseldorf Airport

VAT Refund details