Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Phi trường Copenhagen, Kastrup

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Departure level, Terminal 2

Opening hours
3 hours before departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

Phòng chờ Phòng chờ Eventyr