Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay Madrid-Barajas

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Terminal 4, Counter 930 – 936

Opening hours:
3 hours prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 60 minutes before scheduled departure time)

Tax Refund:
Customers who wish to complete their tax refunds at airport are advised to arrive earlier.

Boarding gate:
Our gates are situated on terminal 4S. Passengers must take the train after passing through the security controls. Please be aware that it may take up to 45 minutes until you reach the boarding gate.

Phòng chờ Sala Velazquez