Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Điều kiện vào phòng chờ

Phòng chờ của Cathay Pacific và Cathay Dragon dành cho các hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia, các hội viên The Marco Polo Club được lựa chọn và thành viên chương trình đối tác oneworld. Ngoài ra, còn có phòng chờ sảnh đến riêng tại London Heathrow và Frankfurt để quý khách có thể cảm thấy thật thư giãn khi đến nơi.

Với hành khách dưới độ tuổi hợp pháp và đi một mình, việc cho phép vào phòng chờ và dùng rượu sẽ tuân theo định nghĩa độ tuổi hợp pháp theo luật pháp địa phương và chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ, có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Hành khách Hạng Nhất

Lọc theo hãng vận chuyển:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi Phòng chờ sảnh đến*
Hạng Nhất của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon Hành khách + 1 khách Hành khách + 1 khách Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Hạng Nhất của của hãng vận chuyển thuộc liên minh oneworld Hành khách + 1 khách Hành khách + 1 khách Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
 • Phòng chờ sảnh đến*
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ

*Phòng chờ sảnh đến:

 • London (American Arrivals Lounge) chỉ dành cho hành khách đến từ CX237, CX255 và CX251
 • Frankfurt (Phòng chờ Hạng Thương gia và Hạng Nhất của Cathay Pacific)

Lưu ý về phòng chờ Hạng Nhất: Hành khách được nâng hạng miễn phí lên Hạng Nhất không được quyền vào phòng chờ Hạng Nhất, trừ khi có quyền vào dựa trên hạng chương trình khách hàng thường xuyên đủ điều kiện (ví dụ: Các hội viên Kim cương của Marco Polo Club sẽ được quyền vào phòng chờ Hạng Nhất bất kể đi hạng khoang nào). Hành khách đặt chỗ ban đầu ở Hạng Thương gia và được nâng cấp lên Hạng Nhất sẽ được quyền vào Phòng chờ Hạng Thương gia.

Hành khách Hạng Thương gia

Lọc theo hãng vận chuyển:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi Phòng chờ sảnh đến*
Hạng Thương gia của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Hạng Thương gia của của hãng vận chuyển oneworld Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
 • Phòng chờ sảnh đến*
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ

*Phòng chờ sảnh đến:

 • London (American Arrivals Lounge) chỉ dành cho hành khách đến từ CX237, CX255 và CX251
 • Frankfurt (Phòng chờ Hạng Thương gia và Hạng Nhất của Cathay Pacific)

Lưu ý về phòng chờ Hạng Thương gia: Hành khách được nâng miễn phí lên Hạng Thương gia không được quyền vào phòng chờ, trừ khi có quyền vào dựa trên hạng chương trình khách hàng thường xuyên đủ điều kiện (ví dụ: Các hội viên Bạc và Vàng của Marco Polo Club sẽ được quyền vào phòng chờ Hạng Thương gia bất kể đi hạng khoang nào).

Hội viên Marco Polo Club

Các quyền lợi tiêu chuẩn

Là một trong những quyền lợi tiêu chuẩn của câu lạc bộ, các hội viên hạng bạc, vàng và kim cương có thể vào phòng chờ không giới hạn bất kể họ đi hạng khoang nào.

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi Phòng chờ sảnh đến*
Hội viên hạng Kim cương Hành khách + 2 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Hành khách + 2 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Chỉ đến trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon
Hội viên hạng Vàng Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Chỉ đến trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon
Hội viên hạng Bạc Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon
Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 2 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 2 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
 • Phòng chờ sảnh đến*
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
  Chỉ đến trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

*Phòng chờ sảnh đến:

 • London (American Arrivals Lounge) chỉ dành cho hội viên Kim cương đến từ CX237, CX255 và CX251
 • Frankfurt (Phòng chờ Hạng Thương gia và Hạng Nhất của Cathay Pacific)

** Hành khách chỉ sử dụng các phòng chờ do CX/KA điều hành.

Thẻ Phòng chờ

Hội viên Marco Polo Club có thể có được Thẻ phòng chờ nhờ quyền lợi là ở hạng trung để tự sử dụng hoặc chia sẻ với những người khác. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết quyền lợi dành cho các hội viên thuộc nhiều hạng khác nhau.

 
Họ có thể đổi thưởng lấy Thẻ vào phòng chờ cho ai? Người có Thẻ phòng chờ có thể vào
Hội viên hạng Kim cương

Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi và Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên hạng Vàng

Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên hạng Bạc

Người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Thành viên hạng xanh

Thành viên tự đi hoặc người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Họ có thể đổi thưởng lấy Thẻ vào phòng chờ cho ai?
 • Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

 • Người có Thẻ phòng chờ có thể vào
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi và Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi

Người đi cùng là những khách đi cùng hội viên Marco Polo Club trong cùng một lần đặt chỗ, hoặc đi vào cùng ngày của chuyến bay, với cùng điểm khởi hành và điểm đến như hội viên Marco Polo Club.

Thành viên nhóm đổi điểm thưởng có thể sử dụng quyền lợi này, hoặc khi đi với hội viên Marco Polo Club hoặc đi một mình.

Tất cả các hội viên Marco Polo Club khác có thể sử dụng Asia Miles để đổi thưởng vào phòng chờ ngay lập tức cho bản thân và cho bạn bè và thành viên gia đình đi cùng – ngay cả khi họ không bay trên chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon, hoặc chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh a oneworld. Tìm hiểu thêm

Hội viên Cargo Clan Elite

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi Phòng chờ sảnh đến*
Hội viên Cargo Clan Elite Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Chỉ đến trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
 • Phòng chờ sảnh đến*
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
  Chỉ đến trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon

*Phòng chờ sảnh đến:

 • London (American Arrivals Lounge) chỉ dành cho hành khách đến từ CX237, CX255 và CX251
 • Frankfurt (Phòng chờ Hạng Thương gia và Hạng Nhất của Cathay Pacific)

** Hành khách chỉ sử dụng các phòng chờ do CX/KA điều hành.

Khách hàng thường xuyên của liên minh oneworld

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên hạng Emerald Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
Hội viên hạng Sapphire Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon hay chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld**

** Hành khách chỉ sử dụng các phòng chờ do CX/KA điều hành.