Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

We’ve updated our Hold Your Fare service

Cập nhật lần cuối: 07 Feb 2023 12:10 HKT (GMT+8)

You can now secure the fare of a flight with a holding fee for 72 hours before purchase, giving you more time to decide. Please see here for more details.