Ngày làm việc của một phi công

Những phi công nổi tiếng thế giới

Theo dõi một ngày làm việc của một trong những phi công của chúng tôi để thấy chúng tôi đảm bảo an toàn cho từng chuyến bay như thế nào.