Phòng chờ trên toàn thế giới

Cảm thấy như ở nhà trên khắp thế giới

Nạp lại năng lượng tại phòng chờ của chúng tôi ở các điểm đến được chọn trên toàn cầu, bao gồm Bangkok, London (Heathrow), Manila, Singapore, Đài Bắc, Tokyo (Haneda) và Vancouver. Là khách mời, quý khách cũng có thể vào phòng chờ của đối tác và liên minh oneworld trên khắp thế giới.