Nạp lại năng lượng

Phòng chờ tại Hồng Kông

Thế còn việc nạp năng lượng cho cơ thể và thư giãn tâm trí trước chuyến bay thì sao? Thư giãn tại The Sanctuary by Pure Yoga, không gian thiền và tập yoga mới tại The Pier, phòng chờ Hạng Thương gia. Hoặc trải nghiệm một buổi mát xa thư giãn tại spa của chúng tôi, The Retreat tại The Pier, hạng Nhất.