Chỗ ngồi

Được thiết kế lấy hành khách làm trung tâm

Ngả lưng, thư giãn và cảm nhận sự thoải mái. Từ các yếu tố về công thái học đến giảm chấn, đến tựa đầu và tùy chọn để cất giữ đồ thông minh, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của từng chỗ ngồi để quý khách có thể có hành trình thư giãn hơn.