Wifi và kết nối

Để quý khách giải trí

Không còn bị cô lập khỏi thế giới khi quý khách đang trên chuyến bay! Luôn kết nối trên không với Wi-Fi trên chuyến bay, hiện có trên máy bay A350 và đang được triển khai trên khắp máy bay Boeing 777.