Để quý khách giải trí

Không còn bị cô lập khỏi thế giới khi quý khách đang trên chuyến bay! Luôn kết nối trên không với Wi-Fi trên chuyến bay, hiện có trên máy bay A350 và đang được triển khai trên khắp máy bay Boeing 777.