Nhiều tuyến bay & lựa chọn

Thế giới đang đón chờ quý khách

Chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã cho ra mắt 10 dịch vụ bay thẳng mới trên khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ – trong đó có tuyến bay bổ sung mới nhất là Seattle. Với gần 200 điểm đến trên toàn cầu, quý khách sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn.